Cognitieve gedragstherapie | EMDR | Leefstijltraining | Mindfulness | Partner-relatietherapie
Cognitieve therapie

Met behulp van cognitieve therapie wordt geleerd wat de invloed is van uw gedachten op uw gevoel en uw gedrag.

De therapeut en de cliënt onderzoeken samen de wijze van denken en beoordelen of dit klopt en overeenkomt met de realiteit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen cliŽnt en psycholoog. Wanneer inderdaad blijkt dat de cliënt geneigd is om te negatief over allerlei zaken te oordelen, wordt samen uitgezocht welke manier van denken meer passend is. Bij het uitwerken van meer realistische opvattingen en gedachten wordt gebruik gemaakt van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkopdrachten.

Voor meer informatie ga naar www.vgct.nl
Gedragstherapie

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliŽnt centraal. Hoe men handelt bepaalt in belangrijke mate hoe men zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geÔrriteerd reageren. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.

Binnen de gedragstherapie worden eerst de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin deze voorkomen in kaart gebracht. Vervolgens wordt de cliŽnt geleerd om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerkopdrachten meegegeven. Zowel het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag is een gezamenlijke onderneming van cliŽnt en therapeut.

Voor meer informatie ga naar www.vgct.nl.